Om oss.
Om oss / Personvernerklæring

Personvernerklæring

Puls`n sin personvernpolicy
Behandling av personopplysninger


Hva er en personopplysning?
En personopplysning er enhver opplysning som kan identifisere en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og annet. Det gjelder et omfattende regelverk for forvaltning av personopplysninger, som alle virksomheter må forholde seg til.

Vi håndterer alle personopplysninger lovlig, saklig og betryggende. Formålet med denne personvernpolicyen er å sørge for å gjøre det klart hvordan vi håndterer og beskytter den enkeltes personvern. Du er vår viktigste ressurs og vi vil at du skal være tilfreds med den måten vi behandler personopplysninger.

Vi skal behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernpolicyen, i henhold til fullmakten du gir oss og innenfor lovgivningen. Du skal til enhver tid ha oversikt over de opplysningene vi har om deg og ha anledning til å reservere deg i henhold til gjeldende lovgivning. Vår policy omfatter både innsamlingen av personopplysninger og den senere bruken av disse.


Behandlingsansvarlig
Puls`n AS er behandlingsansvarlig for de av dine personopplysninger som du gir oss tillatelse til å samle inn, lagre og bruke under denne personvernpolicy’en.


Hvilke personopplysninger blir behandlet?
Puls`n AS vil fra du kommer i kontakt med oss, for eksempel fordi du søker informasjon eller vil få gode tilbud fra oss, eller blir aktiv kunde, til etter at du har avsluttet ditt kundeforhold hos oss innsamle, registrere og behandle en del personopplysninger om deg. Her får du en nærmere redegjørelse for hvilke opplysninger det gjelder:
 • Medlemskap  
Ved tegning av medlemskap på vårt treningssenter må vi registrere visse opplysninger om deg for å følge opp medlemskapet. Dette omfatter blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, start- og utløpsdato for medlemskap, avtalegiroinformasjon og signering. Vi samler også informasjon om din booking av gruppetimer, aktiviteter, kurs, betalingshistorikk, oppmøte på senteret, interesser og kommentar.

  

I tillegg blir det registrert opplysninger om medlemskortet dersom du bruker ditt medlemskort ved kjøp hos oss. Da registreres beløp, det enkelte produkt som kjøpes og kjøpstidspunkt. Tilsvarende informasjon kan bli registrert når ditt medlemskort brukes hos samarbeidspartnere for å få medlemsrabatter og verdikuponger.

Enkelte personopplysninger om dine treningsforhold kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturert eller søkbare i våre dataregistre.  For personer som ikke er myndige (personer under 18 år), må vi i tillegg registrere noen opplysninger om foresatte/verge. Disse opplysningene brukes kun ved registrering.

 • Elektronisk markedsføring og informasjon
Puls`n vil med ditt samtykke ha muligheten til å tilby deg å få mye spennende informasjon elektronisk, slik som inspirasjonsvideoer, informasjon om ditt medlemskap og/eller tips, råd om kosthold og trening, tilbud om produkter, kampanjer og verdikuponger, eller lignende.


Hva bruker vi personopplysningene til?
Du skal vite at vi behandler dine opplysninger utelukkende til de formål som fremgår av medlemsvilkår og samtykkeerklæringen som du godkjenner når du gir fra deg personopplysninger når du blir medlem hos oss. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysningene til oss.

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av Puls`n AS for at vi skal kunne yte god service, oppfylle vår del av avtalen, drive markedsføring og oppfylle de krav som ellers stilles til virksomheten vår.

Så fremt du har samtykket til dette vil vi også bruke din kontaktinformasjon til å sende deg informasjon og tilbud på e-post og/eller mobil. Vi kan også tilpasse medlemskap, medlemstilbud (f.eks. produkttilbud og annen markedsføring fra oss eller samarbeidspartnere), medlemsinformasjon, nettsider, digital kommunikasjon og øvrige tjenester.


Hvem har tilgang til personopplysningene i Puls`n AS?
For å sikre oss om at personopplysningene vi samler inn behandles på en betryggende måte, er det bare kvalifiserte ansatte som har tilgang til dine personopplysninger.

Tilgangsrettighetene avhenger av hvem som har behov for tilgang for å levere tjenester til deg. 

Vi begrenser antallet ansatte med tilgang til all medlemsinformasjon.


Hvem deler vi informasjonen med utenfor Puls`n AS?
Puls`n AS benytter enkelte underleverandører for å drifte vårt medlemssystem, adgangs- og betalingsløsninger og våre kommunikasjonsverktøy. For at disse skal kunne levere driftstjenestene til oss må vi dele det nødvendige av medlemmenes lagrede informasjon med dem, typisk der leverandør må ha tilgang til kontoer for innstillinger, drift og vedlikehold. Vi er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kommer på avveie.

Fra tid til annen kan vi bli avkrevd å utlevere personopplysninger av offentlige myndigheter, typisk politi, dopingkontroll eller annet. Vi vil etterkomme lovlige eller lovpålagte krav fra myndighetene, men vi lagrer ikke informasjon om slike utleveringer ut over det vi eventuelt er lovpålagt å gjøre.

Ut over det som er beskrevet leverer vi ikke ut opplysninger om deg til andre uten ditt samtykke. Dersom du gir et slikt samtykke vil vi bare utlevere de opplysningene som samtykke omfatter og kun til det formålet du samtykker til.


Databehandler
Vi er ansvarlig for all databehandling utført av samarbeidspartnere. Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av data-behandlingen. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger og vi pålegger dem å slette informasjon vi har delt om deg etter samme regler som gjelder for oss. Ved sletting av samtykke, vil vi kun oppbevare informasjon relatert til kontrakt og økonomi, ihht oppbevaringsplikten som følger av bokføringsforskriften, altså 5 år.


Sikkerhet
Vi ønsker at våre behandlingsrutiner skal gi deg trygghet for at opplysningene vi registrerer om deg ikke kommer på avveie eller brukes på noen annen måte enn nødvendig for å oppfylle vår avtale, eller du har gitt samtykke til.

Vi behandler dine opplysninger konfidensielt. Vi har rutiner og tiltak for hvordan personopplysninger skal behandles og for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende regelverk. Våre tiltak og rutiner omfatter bant annet:

Krav til konfidensialitet, tilgangskontroll til informasjonen med passord, risikovurderinger og internkontroll, samt prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.


Oversikt over dine rettigheter
Personvernregelverket gir deg som det registreres personopplysninger om en rekke rettigheter. Du har:
 • Rett til innsyn i de opplysninger som er lagret om deg
 • Rett til å kreve rettet opplysninger som er feil, utdatert eller ufullstendige
 • Rett til å kreve kopi av lagrede opplysninger
 • Rett til å få opplyst om dine opplysninger behandles automatisk og i personprofilering og vis det er tilfellet, kan du motsette deg slik behandling
 • Rett til å trekke samtykke til lagring og rett il å kreve lagrede opplysninger slettet, så langt det ikke strider mot krav til lagring i henhold til andre lovverk, eller opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til.

Nærmere om din rett til innsyn og endring av personopplysninger
Vi har felles interesse i at de opplysninger du har gitt oss adgang til å registrere, er korrekt og fullstendige.

Puls`n medlem
Medlemmer kan få innsyn ved å logge inn på Min Side. Her fremgår sentrale opplysninger som er lagret om deg. Ønsker du fullstendig innsyn kan du kontakte Puls`n AS, post@pulsn.no eller kontakte oss i resepsjonen vår.

På Min Side eller ved å kontakte oss kan du også endre og rette opplysninger vi har om deg.Nærmere om din rett til å trekke ditt samtykke
Du kan få kopi av de opplysningene vi har lagret om deg, enten ved å ta en skjermdump fra Min Side, som du logger inn på som beskrevet ovenfor, eller ved å kontakte oss og presisere hva du vil ha. Rett til kopi av lagrede opplysninger er underlagt noen begrensninger, som vi selvfølgelig informerer deg om dersom du lurer.


Hvor lenge oppbevarer Puls`n AS personopplysningene dine?
Så lenge ditt medlemskap består vil registrerte opplysninger ikke bli slettet ettersom vi trenger dem for å levere tjenester til deg.

Du kan selvfølgelig trekke samtykket til markedsføring og andre tilleggstjenester, og hvis du ønsker det, sletter vi da personopplysninger lagret om deg relatert til dette før du trakk samtykket.

Ved utmelding sletter vi dine personopplysninger, inkludert besøkshistorikk, innen tre (3) måneder etter at siste faktura og eventuelt annen utestående er gjort opp. Kjøpsdata slettes etter 2 år, med de unntak som følger av øvrig lovgivning. Opplysninger som Puls`n AS er forpliktet til å lagre som følge av regnskaps- og bokføringsregelverket oppbevares i den tid vi er pålagt det, for tiden 5 år.


Burk av informasjonskapsler (cookies)
På dette nettstedet brukes det informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen av nettstedet, samt til statistikkformål.  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.    

Følgende informasjonskapsler brukes på Puls´n sine nettsider:     
Google Analytics: for registrering av brukeratferd og statistikk. Brukerens IP-adresse blir anonymisert.    

_ga       Google      
Brukes til å skille mellom brukere. ID kan ikke spores til bruker.
lagres 2 år  

_gid       Google
Brukes til å skille mellom brukere. ID kan ikke spores til bruker.
lagres 1 dag

_gat       Google
Brukes til å begrense antall forespørsler mot nettstedet.          
lagres 1 minutt 


Nettstatistikk  
Puls¨n samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på pulsn.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.  Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Brukerens IP-adresse anonymiseres og behandles på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet brukes kun av Puls¨n og våre leverandører innen digital kommunikasjon, og utleveres ikke fra Puls´n til andre aktører.


Kontakt for spørsmål eller rettigheter
Hvis du har spørsmål om dine rettigheter, eller ønsker å påberope deg en eller flere av dem, kan du kontakte oss via Puls`n AS, Skodjevegen 397, 6260 Skodje, eller på E-post på post@pulsn.no   

Du kan også kontakte myndighetene for råd, eller klage. Det er Datatilsynet som er rette myndighet. Datatilsynet kan kontaktes her: Datatilsynet.
 
Med vennlig hilsen
Puls`n AS